Tävling

Tävlingar på klubbnivå

 

KM 2018 är nu avgjort!

 

Vinnare: Vanja Säll


Stort GRATTIS till Vanja, och tack till alla tävlande för era fina bidrag till tävlingen!

 

 

 

Tävlingar internationellt

 

 

Då Ostrikets Fotoklubb är anslutet till RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi, öppnar det för klubbens alla tävlingssugna fotografer att mäta krafterna med andra fotoentusiaster världen runt.

 

Klicka här för att komma till RSF:s tävlingsinfo

 

Klubbmästerskapet 2019
Detta är de preliminära bestämmelserna för KM 2019


 • Tävlingsteman har fastställts enligt följande
  • Färgstark
  • Tro
  • Naturligt

 • Varje deltagare avgör själv om man vill delta under ett eller flera teman
 • I varje tema skall ingå en bildserie på tre bilder

 • En vinnare utses för varje tema

 • Temavinnarna går vidare för en slutlig bedömningsrunda där en totalvinnare utses och som tillika blir 2019 års Klubbmästare

 • Parallellt utses "Bästa Bilden" ur samtliga kollektioner som deltagit och bedömts. Denna bild får utmärkelsen "Årets bild" i Fotoklubben

 • Tävlingstid tom 2020-01-30

 • Temavinnare presenteras under februari 2020

 • Slutresultat presenteras på årsmötet mars 2020 där Klubbmästare och Årets bild koras

 • Deltagande bilder kommer att bedömas utifrån olika kriterier
  • Teknik
  • Komposition
  • Kommunikation (vad bilden förmedlar), utifrån aktuellt tema

 • Bilder skall presenteras som
  • Påsiktsbilder i storlek A4 alt Kvadratisk form
  • Bilder skall även insändas digitalt

 • Bedömning kommer att ske av externa personer alt annan fotoklubb,
  • Jury ännu ej fastställd

 • Anmälan till tävlingen och vilka teman som man avser att tävla i skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-10-31

Några exempel på tävlingsbilder ur KM 2018

Tema: Makro, Djur, Porträtt och Landskap

Foto: Eva Burström
Foto: Mari-Anne Andersson
Foto: Lars-Peter Isaksson
Foto: Maria Burlin
Foto: Göran Karlsson
Foto: Eva Burström
Foto: Vanja Säll
Foto: Lennart Edlund
Foto: Göran Karlsson
Foto: Vanja Säll
Foto: Mari-Anne Andersson
Foto: Lennart Edlund
Foto: Lennart Öberg
Foto: Eva Burström
Foto: Maria Burlin
Foto: Lennart Edlund
Foto: Maria Burlin
Foto: Vanja Säll
Foto: Eva Burström
Foto: Göran Karlsson
Foto: Lennart Edlund
Foto: Mari-Anne Andersson
Foto: Reijo Auvinen
Foto: Erik Brännlund
Foto: Vanja Säll
Foto: Eva Burström
Foto: Göran Karlsson
Foto: Lennart Edlund
Foto: Mari-Anne Andersson
Foto: Erik Brännlund
Foto: Vanja Säll
Foto: Anneli Karlsson
Foto: Calle Rising
Foto: Göran Karlsson
Foto: Mari-Anne Andersson
Foto: Reijo Auvinen
Foto: Lennart Öberg
Foto: Vanja Säll
Foto: Anneli Karlsson
Foto: Calle Rising
Foto: Göran Karlsson
Foto: Mari-Anne Andersson
Foto: Reijo Auvinen

Gynna våra sponsorer,

så stöder du Ostrikets Fotoklubb!