Ostrikets Fotoklubb

 

Ostrikets Fotoklubb är en ideell förening med säte i Burträsk i Skellefteå kommun, som skall arbeta för att:

 

 • Utveckla och främja den fotografiska konsten.
 • Genom fotografisk bild bevara kulturen
  i kommunen.
 • Genom verksamheten bidra till att ge medlemmarna en meningsfull och trivsam fritid.

 

Detta gör vi med utbyte av fotografiska erfarenheter, fotoutställningar, fotovandringar, workshops, föreläsningar och kurser, samt annan form av fotografisk kompetensutveckling.

 

Vi skall främja kreativ fotografering och vara en samlingspunkt för fotointresserade i Burträsk med omnejd, för såväl professionella fotografer som fotoamatörer.

 

Vi bildades så nyligen som 2018-03-14. Idén till en fotoutställning föddes bland deltagarna studiecirklarna Digital Fotografi och Bildbehandling i Lightroom, under hösten 2017. Under planeringen av denna fotoutställning framkom så tanken på att även bilda en fotoklubb.

Och på den vägen är det...

 

Vi var i mars 2023 drygt trettio medlemmar i fotoklubben, varav ungefär hälften är kvinnor. Vi träffas under trevliga former första onsdagen i månaden på Navet i Burträsk.
Vi gör uppehåll i verksamheten under sommarmånaderna juni – augusti.

 

Under dessa träffar står alltid fotografisk bild i centrum på något sätt. Antingen får vi ta del av en bildvisning av någon av våra medlemmar, eller en inbjuden gäst. Kanske får vi i en workshop lära oss utrustning och metoder för makrofoto eller någon annan fotografisk genre. Eller så agerar vi jury åt någon annan fotoklubbs fototävling, det finns så mycket roligt man kan göra i en fotoklubb.


Vi har fyra olika medlemskategorier:

 1. Fullvärdig medlem, per år: 300 kr
 2. Familjeavgift, per år: 450 kr
  (gäller boende på samma postadress)
 3. Studerande per år: 150 kr
  (tom det året man fyller 20 år)
 4. Distansmedlem, per år: 100 kr
  (boende utanför Västerbottens och Norrbottens län, distansmedlem äger ej rösträtt).

  Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlemsavgift skall vara inbetald senast den sista mars.

Från vår första utställning på Navet i Burträsk.

Foto: Vanja Säll

Från vår första utställning på Navet i Burträsk. Mer än bara bilder. Vår Vårsalong har blivit vida omtalad för vårt enastående goda fika.       

Foto: Calle Rising

Klubben har en ambition att utvecklas, en växtkraft likt dessa vårblommor som spränger säckväven i sin strävan efter full frihet.       

Foto: Maria Burlin

Vill du också komma med i vår varma gemenskap? Börja med att besöka oss på något av våra medlemsmöten (första onsdagen i månaden) eller lämna ett meddelande under menyfliken "Kontakt"