Tävling

Tävlingar på klubbnivå

 

KM 2018 är nu avgjort!

 

Vinnare: Vanja Säll


Stort GRATTIS till Vanja, och tack till alla tävlande för era fina bidrag till tävlingen!

 

 

 

Tävlingar internationellt

 

 

Då Ostrikets Fotoklubb är anslutet till RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi, öppnar det för klubbens alla tävlingssugna fotografer att mäta krafterna med andra fotoentusiaster världen runt.

 

Klicka här för att komma till RSF:s tävlingsinfo

 

Klubbmästerskapet 2019
Detta är tävlingsreglerna för KM 2019


 • Tävlingens tre teman är följande:
  • Färgstark
  • Tro
  • Naturligt

 • Varje deltagare avgör själv om man vill delta under ett eller flera teman
 • Deltagare kan endast tävla med ett (1) bidrag i varje tema
 • I varje tema skall ingå en bildserie på tre (3) bilder

 • En (1) vinnare utses för varje tema

 • Temavinnarna går vidare för en slutlig bedömningsrunda där en (1) totalvinnare utses och som tillika blir 2019 års Klubbmästare

 • Parallellt utses Bästa Bilden ur samtliga kollektioner som deltagit och bedömts. Denna bild får utmärkelsen Årets bild i Fotoklubben

 • Tävlingstid tom 2020-01-30

 • Temavinnare presenteras under senare delen av februari 2020

 • Slutresultat presenteras på årsmötet mars 2020 där "Klubbmästare" och "Årets bild" koras

 • Om någon deltagare inte lämnar in det antal bilder (3) som angetts skall ingå i varje tema, deltar man inte i momentet ”Klubbmästare”. Inlämnade bilder kan dock vara med i bedömningen ”Årets bild”, men skall anknyta till något av de aktuella temana och bilderna.
 • Eftersom det finns en ambition bland klubbens medlemmar att anordna utställningar, så är syftet med tävlingen också att uppmuntra till att tänka ”Kollektion”, vilket tillför en presentation en ny dimension
 • Deltagande bilder kommer att bedömas utifrån olika kriterier
  • Teknik
  • Komposition
  • Kommunikation (vad bilden förmedlar), utifrån aktuellt tema

   Bilder skall presenteras som
   • Påsiktsbilder i storlek A4 (20x30 ÄR ok!) alt Kvadratisk form
   • Bilder skall även insändas digitalt
   • Bilder får vara i princip hur gamla som helst ur den deltagandes bildbibliotek.
   • Ett krav är att bilden skall finnas digitalt med tillhörande EXIF-data
   • Deltagaren skall själv ha tagit bilden
   • Bilden har aldrig tidigare förekommit i någon form av tävling

    Calle Rising blir koordinator för tävlingen
    • Detta innebär att alla bilder skickas till honom för vidare handläggning och presentation till juryn. Calle blir länken mellan klubb och jury
    • Calle kommer inte att delta i tävlingen och kommer inte heller att ingå i juryn eller delta i juryarbetet

     Bedömning kommer att ske av två externa personer,
     samt en fotoklubb
     • Bedömning sker Anonymt. Undvik fotosignaturer samt dölj eventuellt printat namn från fotolabb på baksidan av påsiktsbild (sätt över en tejp)
     • Ingen föranmälan. Alla kan delta fram till angiven deadline.
     • Bidrag till tävlingen skall vara inlämnade senast
      2020-01-30

      Adress för inlämning:
      • Digitalt material via mail till Calle Rising på adress
       calle@mellanbygd.se  
      • Printat material skickas eller inlämnas till
       Calle Rising, Ljusvattnet 227, 937 91 Burträsk
       Märk kuvertet med ”Ostrikets Fotoklubb, Tematävling 2019”

   • Ostrikets fotoklubb styrelsen = Tävlingskommitté

    Ordförande Tävlingskommitté är Lennart Edlund (070-525 42 44)

    Tävlingskoordinator är Calle Rising (070-840 86 90)

  Några exempel på tävlingsbilder ur KM 2018

  Tema: Makro, Djur, Porträtt och Landskap

  Foto: Eva Burström
  Foto: Mari-Anne Andersson
  Foto: Lars-Peter Isaksson
  Foto: Maria Burlin
  Foto: Göran Karlsson
  Foto: Eva Burström
  Foto: Vanja Säll
  Foto: Lennart Edlund
  Foto: Göran Karlsson
  Foto: Vanja Säll
  Foto: Mari-Anne Andersson
  Foto: Lennart Edlund
  Foto: Lennart Öberg
  Foto: Eva Burström
  Foto: Maria Burlin
  Foto: Lennart Edlund
  Foto: Maria Burlin
  Foto: Vanja Säll
  Foto: Eva Burström
  Foto: Göran Karlsson
  Foto: Lennart Edlund
  Foto: Mari-Anne Andersson
  Foto: Reijo Auvinen
  Foto: Erik Brännlund
  Foto: Vanja Säll
  Foto: Eva Burström
  Foto: Göran Karlsson
  Foto: Lennart Edlund
  Foto: Mari-Anne Andersson
  Foto: Erik Brännlund
  Foto: Vanja Säll
  Foto: Anneli Karlsson
  Foto: Calle Rising
  Foto: Göran Karlsson
  Foto: Mari-Anne Andersson
  Foto: Reijo Auvinen
  Foto: Lennart Öberg
  Foto: Vanja Säll
  Foto: Anneli Karlsson
  Foto: Calle Rising
  Foto: Göran Karlsson
  Foto: Mari-Anne Andersson
  Foto: Reijo Auvinen

  Gynna våra sponsorer,

  så stöder du Ostrikets Fotoklubb!